Wydawca treści Wydawca treści

Przygotowania do ptasiej wiosny

Za oknem ciągle ciężka zima, ale my szykujemy się już na wiosnę.

Jak wiadomo, ptaki potrafią sprawiać ostatnimi czasy solidne niespodzianki (jak na przykład żurawie), a więc nie możemy czekać z wieszaniem budek lęgowych do ostatniej chwili.

Zbudowanym domkom nadajemy indywidualne numery, co pozwala nam w późniejszym czasie na ich inwentaryzację i ewentualne remonty.

Jak wam się wydaje, czy nowoczesne budownictwo przypadnie ptakom do gustu?

Fot. B. Sójka


Porządki trwają !!!

Mimo srogich mrozów, systematycznie uprzątamy dotknięte wichurą lasy

-15˚ na budziku. Lecz nic to dla dzielnych pracowników Zakładu Usług Leśnych (ZUL), pracujących w Nadleśnictwie Cewice. Nadal sprzątamy, ścinamy złomy i układamy stosy. Coraz bliżej szczęśliwy finał.

Część pozycji udało się już zmeliorować - czyli uprzątnąć z gałęzi. Następnym zabiegiem będzie przygotowanie gleby - czyli orka pasów, w których być może wspólnie posadzimy młode drzewka.

Prace mimo srogich mrozów cały czas postępują, a patrząc na całą sprawę z tej jasnej strony, nasza "szklanka jest do połowy pełna" - dzięki mrozom niektóre z naszych dróg stały się wyjezdne :)

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w komunikatach !!!

Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.  

Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.  
ASF docelowo powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi komunikatami


Zmiana obszaru objętego zakazem wstępu do lasu

Kolejny raz ograniczamy zasięg zakazu wstępu - prace mają się blisko ukończenia.

Wciąż prowadozne są prace mające na celu uprzątnięcie powierzchni poklęskowych i usunięcie wszystkich zagrożeń. Aby dbać o Państwa zdrowie i życie staramy się działania prowadzić możliwie szybko, ale i dokładnie. Dzięki staraniom naszych pracowników oraz pracowników Zakładów Usług Leśnych, Nadlesniczy Nadleśnictwa Cewice kolejny raz ograniczył obszar obowiązującego zakaz wstępu. Aktualna mapa z zakazem wstępu w załączeniu.

 1. Leśnictwo Bukowina- oddz. 297-301, 267.
 2. Leśnictwo Cewice- oddz. 185-186, 190, 192-193, 205-215, 219-220, 228-229, 238-244, 246-249, 256-260, 285-289, 291-296.
 3. Leśnictwo Rokitki- oddz. 235, 237, 239, 240 242, 243, 243A, 250, 261- 262, 265-273, 276-281, 283-288, 291, 293.

Materiały do pobrania


Termomodernizacja w Nadleśnictwie Cewice

Inwestycja w ramach projektu "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

 • Cel przebudowy

Zakres opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego leśniczówki Cewice (dz. nr 183/1-L obręb Cewice) położonego w Cewicach ul. W.Wasilewskiej 8. Planowane roboty termomodernizacyjne budynku mają na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zmianie urzędowej nazw ulic w Cewicach obowiązuje ul. Wichrowa 34

 

 • Stan przed przebudową

Na działce znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny. Był to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Do budynku doprowadzona woda, energia elektryczna. Obiekt utrzymany w należytym stanie technicznym i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Poza w/w budynkiem na działce znajduje się budynek gospodarczy.

 

 • Stan projektowany

Na działce nr 183/1-L obręb Cewice, planuje się docieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych nadziemia, wymianę stolarki otworowej zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem. W wyniku powyższych robót konieczne będzie przeprowadzenie remontu ścian i  podłóg w całym budynku. Dodatkowo zaplanowano z własnych środków przebudowę pomieszczeń służbowych kancelarii i korytarza z wyodrębnieniem pomieszczenia socjalnego WC.

Planowane roboty nie naruszą istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki.

 

 • Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót na podstawie audytu energetycznego wynosił 107 746 zł, bez udziału środków własnych inwestora.

Przewidywany czas zwrotu nakładów SPBT wynosił 19,9 lat, planowana oszczędność zapotrzebowania ciepła wynosiła 71 %.

Ostatecznie kwalifikowane koszty termomodernizacji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniosły 96 739,36 zł. Całkowity koszt inwestycji łącznie z dokumentacją techniczną wyniósł 164 746,44 zł .

 • Efekt końcowy

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki energetycznej w/w budynku po zakończeniu przebudowy osiągnięto zakładane parametry termomodernizacji,  a nawet je przekroczono. Planowano zmniejszenie zużycia energii końcowej o 250,9 GJ/rok co stanowiło 71,1%, natomiast osiągnięto zmniejszenie energii końcowej w  wyniku termomodernizacji o 284,41 GJ/rok co stanowi 80,59%. Wpływ na to miało dodatkowe docieplenie dachu finansowane z własnych środków.

                   

Choinki w Nadleśnictwie Cewice

Święta coraz bliżej, zapraszamy więc do zakupu pachnącej choinki. Sami mogą Państwo wybrać drzewko z plantacji przy nadleśnictwie.

Sprzedaż prowadzona jest w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00 przy siedzibie Nadleśnictwa Cewice oraz w poszczególnych Leśnictwach w godzinach 7.30-9.00.

 

W sobotę 23 grudnia sprzedaz prowadzona będzie wyłącznie przy siedzibie nadlesnictwa w godzinach 10.00-14.00

 

 

Za choinkę świerkową do 1mb zapłacą Państwo 16 zł/netto, za choinkę od 1 do 2 mb - 21 zł/netto. Szczegółowy cennik w załączniku.

Do zobaczenia !!!

Materiały do pobrania


Zmiana godzin pracy w Nadleśnictwie Cewice

Od dnia 01.12.2017r. Nadleśnictwo Cewice otwarte będzie w godzinach 7.00 - 15.00

Od dnia 1 grudnia 2017 nastąpiła zmiana godzin urzędowania !!

 

Informujemy również, iż 27.12.2017 będzie dniem wolnym od pracy - za dzień 11 listopada


Otwarcie Izby Edukacji Leśnej

Zapraszamy do umawiania się na zajęcia !!

Uroczyste otwarcie izby następiło w pechowy piątek, 13-tego dnia miesiąca października. Zupełnym przypadkiem zaplanowana przez nas parę miesięcy temu uroczystość otwarcia nowej Izby Edukacji zbiegła się także w czasie z obchodami Dnia Edukacji.

W cudownym towarzystwie delegacji ze szkół naszego regionu oddaliśmy dziś do użytku nowoczesny obiekt przystosowany do zajęć. Na uroczystości pojawili się też zaproszeni goście. Ksiądz Proboszcz z Parafii w Łebuni Tomasz Zimny poświęcił budynek po czym wszyscy przystąpili do zwiedzania.

Nadleśniczy - Elżbieta Popiel opowiedziała gościom historię powstania Izby Edukacyjnej a nasz edukator wytłumaczył, dlaczego obiekt powstał w takim a nie innym miejscu i jak wyglądać będą prowadzone na nim zajęcia.

Dzieci wzięły też udział w grach i zabawach udostępnionych na ścieżce edukacyjnej po czym zmęczone siadły do ciepłego poczęstunku.

Już dziś wszystkie szkoły zapraszamy serdecznie do naszej Izby Edukacji Leśnej.Chcecie poczuć moc zieleni, dotknąć drzewek, które wasze dzieci i wnuki oglądać będą za następne 100 lat ?? !!

Zapraszamy do umawiania się na zorganizowane spotkania na naszym nowym obiekcie edukacyjnym. Obiecujemy, że damy z siebie wszystko aby przybliżyć Wam piękno naszej pracy


Pierwsze szacunki po gwałtownych wiatrach

Cały czas intensywnie pracujemy, aby wszystko powróciło do normalności

53 tys m3 - na tyle obecnie szacujemy szkody w naszych drzewostanach. Jest to ponad dwieście stosów znajdujących się jednym z obrazków powyżej !!! Gdybyśmy ułożyli je w jednym w ciągu, dałby on nam odległość z Lęborka do Cewic (ok. 16 km)

W ciągu roku w sposób zaplanowany, pozyskujemy ok. 63 tys m3. Drzewa przeznaczone do wycięcia znajdują się w miejscach, gdzie występują w zbyt dużym zagęszczeniu, bądź osiągnęły już odpowiedni wiek. Zostają one wcześniej wyznaczone przez naszych leśniczych i podleśniczych, ujęte w planach pozyskania.

Na pozycjach, gdzie drzewostan został usunięty w całości, najpóźniej w okresie 5-ciu lat zostaje on posadzony od nowa. Gatunki do sadzenia planowane są zgodnie z możliwościami, jakie daje w tym miejscu siedlisko (gleba).

Nagle jednak przychodzi taki dzień, a właściwie noc z 11/12 sierpnia 2017 roku. Wszystkie plany idą w łeb. Musimy usunąć uszkodzone drzewa, uprzątnąć pozycje i.... posadzić nowy las. Sytuacja nie jest prosta, ale wiemy jak to zrobić - gdyż naszą pasją jest troska o przyrodę, jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie i bardzo zależy nam, aby we wszystkich tych miejscach znowu zaszumiał las !!!

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Ograniczono zakaz wstępu do lasu

Czas pierwszego szoku już minął. Od pierwszych chwil po klęsce bardzo intensywnie pracujemy, aby przywrócić życie w lesie do normalności. Wszystkie główne drogi, w tym drogi przeciwpożarowe są już przejezdne. Współpraca ze służbami energetycznymi przy udrażnianiu i zabezpieczaniu linii energetycznych praktycznie już się kończy 🌪🌪🌪

Dzięki morderczej pracy pilarzy oraz wkroczeniu do akcji specjalistycznego sprzętu,
po uprzątnięciu dróg, usunięciu drzew zawieszonych i złamanych gałęzi, udało nam się ograniczyć obszar objęty zakazem wstępu. Z dniem dzisiejszym Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice wydał nową decyzję, utrzymując wspomniany zakaz na terenie:

1. Leśnictw: Bukowina, Cewice, Rokitki – w całości,
2. Leśnictwa Okalice: w oddziale 24 – na drodze dojazdowej do Szkółki Leśnej Okalice,
3. Leśnictwa Maszewo w oddziałach 74, 110, 111, 123, 124, 137 – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 od miejscowości Cewice w kierunku Osowo Lęborskie po lewej stronie,
4. Leśnictwa Jeziernik – w oddziałach 139, 165 – przy wsi Cewice,
5. Leśnictwa Kozin – w oddziałach 153-156, 171-174, 186-189, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 od miejscowości Cewice w kierunku Oskowa po obu stronach.

Rozpoczynamy prace przy uprzątaniu wnętrza lasu, w każdym miejscu starając się zachować to, co nie uległo zniszczeniu i nie będzie stwarzać zagrożenia, również dla WAS !!!

Załączamy mapkę przedstawiającą obszar objęty zakazem wstępu do lasu.


Mistrzostwa Pomorza w Grzybobraniu ODWOŁANE

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie naszego nadleśnictwa, zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowane na dzień 3 września Mistrzostwa Pomorza w Grzybobraniu. Pracujemy, staramy się udrożnić wszystkie najważniejsze drogi prowadzące do zabudowań. Powoli zaczynamy uprzątać uszkodzenia wewnątrz drzewostanów, nadal nie wiemy jednak dokładnie jakie straty przyrodnicze czekają na nas wewnątrz.

Prosimy o udostępnianie tej informacji znajomym, którzy planowali przybycie do nas na tą imprezę. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na Mistrzostwach Pomorza w Grzybobraniu już za rok.

 


Pierwszy na Pomorzu - Parking Grzybowy otwarty !!

Zgodnie z decyzją Nadleśniczego udostępniona do ruchu została również droga prowadząca do parkingu

Stało się - w dniu 31.07.2017 o godzinie 10.00 oddaliśmy do użytku urokliwie położony parking - w związku z jego przeznaczeniem szybko przylgnęła do niego nazwa "parking grzybowy". Na miejscu znajdą Państwo zadaszoną wiatkę, ekologiczne (drewniane) stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Parking jest utwardzony - bez problemu można więc dotrzeć do samego serca cewickich lasów samochodem.

Całość infrastruktury położona jest na terenie Leśnictwa Maszewo (mapkę, stanowiącą załącznik nr 1, do Decyzji Nadleśniczego zamieszczamy poniżej). Tereny te obfitują w prawdziwki i podgrzybki. Na pomysł stworzenia parkingu wpadli lokalni leśnicy obserwując zainteresowanie, jakim wśród grzybiarzy cieszą się każdego roku tereny naszego nadleśnictwa. Miejsce wybrano nieprzypadkowo - jest to bardzo urokliwy, a zarazem obfity w dary runa obszar Leśnictwa Maszewo.

Co ważne – na parkingu nie ma rzeczy, wydawałoby się podstawowej, czyli koszy na śmieci. – To nie przypadek – wyjaśnia nadleśniczy Cewic. - To element edukacji. Jest to autorski pomysł miejscowego Leśniczego. Przypominamy w ten sposób naszym gościom o prostej zasadzie, iż nie zostawiamy nic w lesie, wszystkie odpady (nawet organiczne) zabieramy ze sobą. Wychodząc z lasu, pozostawiamy go takim, jakim go zastaliśmy.

W trakcie swojej wypowiedzi Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - Adam Kwiatkowski poinformował, iż już niedługo w Cewicach szykowana jest kolejna atrakcja dla amatorów grzybowych przygód - Pomorskie Mistrzostwa w Grzybobraniu, które odbędą się w dniu 3 września 2017 r.

Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszego nowego obiektu, obowiązkowo w kaloszach i z koszami !!!

Więcej zdjęć oraz mapę dojazdu znajdą Państwo na naszym profilu facebook.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

ws. zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:
 • afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
 • choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
 • afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.
Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Rodzinny spacer łabędzi

W poniedziałek po drodze wojewódzkiej nr 214 wędrowały łabędzie.

3 lipca podczas powrotnej drogi do domu nasz pracownik - Adam Dominiecki był świadkiem niecodziennej sytuacji. Wycieczkę drogą wojewódzką nr 214 urządziła sobie rodzina łabędzi. Nie przeszkadzał im zupełnie szum przejeżdżających samochodów i powoli, drobnymi krokami kierowały się w kierunku Malczyc.

Nasz kolega Adam eskortował je przez dłuższy czas, po czym nadeszły posiłki w postaci podleśniczego z Nadleśnictwa Lębork - Jarosława Kustusza.

Z uwagi na to, że łabędzie poruszały się po niewłaściwej dla pieszych stronie jezdni oraz nie posiadały wymaganych kamizelek odblaskowych, zmuszone zostały do zejścia na pobliską drogę gruntową.

Gratulujemy kolegom udanej akcji!
 

 


Leśny Festyn Edukacyjny w Gdyni

Już 10 czerwca na Skwerze Arki Gdynia przy Bulwarze Nadmorskim odbędzie się Leśny Festyn Edukacyjny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Pierwszy Dzień Wiosny

We wtorek- 21.03.2017 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim świętowali Pierwszy Dzień Wiosny.

We wtorek, na terenie Leśnictwa Maszewo, odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny połączone z Międzynarodowym Dniem Lasów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim wraz z Wychowawcami w pięknych okolicznościach przyrody topili Marzannę, brali udział w rozgrywkach sportowych oraz posilali się przy ognisku.

Głównym powodem spotkania było jednak otwarcie drugiego odcinka ścieżki edukacyjnej, prowadzącej do tzw. "Diabelskiego kamienia" - głazu narzutowego będącego jedną z wizytówek Nadleśnictwa. W uroczystym otwarciu ścieżki wzięli udział także zaproszeni goście: Wójt Gminy Cewice - Jerzy Pernal, Dyrektor Szkoły - Pani Iwona Radomska, Sołtys Maszewa Lęborskiego - Jan Itrych, Radna Gminy Cewice - Katarzyna Drywa oraz Prezes Koła Łowieckiego Kormoran - Pan Jerzy Urich.

Załoga Leśnictwa Maszewo zaprezentowała przybyłym gościom wszystkie elementy ścieżki oraz wprowadziła wszystkich w tematykę ścieżki edukacyjnej.

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca i poznania kolejnych ciekawostek leśnych zaprezentowanych na tablicach.

Fot. A.Dominiecki

 


Nowy mieszkaniec cewickich lasów?

Od kilku tygodni w okolicy powtarzają się pogłoski o wałęsającym się po polach i lasach "ciemnym zwierzęciu wielkości krowy":)

W sobotę 14 stycznia w leśnictwie Bukowina nasi strażnicy leśni mieli niewątpliwą przyjemność spotkać się z owym zwierzem "oko w oko". To byk łosia, który - choć młody - robi niesamowite wrażenie, przede wszystkim z uwagi na wielkość. Dorosły byk osiąga wagę około 300 -400 kg. 


Prawdopodobnie napotkany osobnik jest tym samym, którego zaobserwowano kilka miesięcy temu w leśnictwie Okalice. Jak widać, spodobało mu się u nas na tyle, że postanowił zostać na dłużej.


Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

W Nadleśnictwie Cewice w dniach 27-28 października odbyła się inwentaryzacja dzików.

 

Podobne przedsięwzięcia były realizowane na terenie całego kraju. Celem inwentaryzacji było ustalenie liczebności dzików i jego zagęszczenia (szt/km2) w obrębie poszczególnych nadleśnictw.

Podejmowane działania mają związek z obecną sytuacją w kraju spowodowaną obecnością afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz możliwością rozprzestrzeniania się choroby na dalsze terytoria Polski za pośrednictwem dzika.

Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą pędzeń, na losowo wybranych powierzchniach próbnych tzw. miotach. Pędzenia były przeprowadzane na powierzchni równej 10% pow. nadleśnictwa.

Pomimo niesprzyjającej aury w wielkim liczeniu każdego dnia wzięło udział ok. 100 osób. Serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu akcji !

 


Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ... obszarów Natura 2000

Program w zakresie ochrony siedlisk Natura 2000 odbędzie się w latach 2015-2018, w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska

Pismo Ministra Środowiska w przedmiotowej sprawie w załączeniu


Akcja "PRECZ ŚMIEĆ"

W ubiegłą sobotę na terenie Nadleśnictwa Cewice odbyła się akcja, mająca na celu promocję naszych tras turystycznych oraz ich przygotowanie do sezonu letniego.

Bardzo istotnym elementem imprezy było sprzątnięcie wybranych tras, przez które przechodziły bądź przejeżdżały poszczególne grupy. Jak wskazano w rozwinięciu tytułu "Na rowerze czy w kajaku - śmieci muszą być w plecaku". W organizację akcji aktywnie włączyło się Stowarzyszenie Rowerowe Lew Lębork, PTTK Region Słupski, Stadniny koni z Runowa, Ośrodek Szkolenia i Rekreacji Konnej w Cewicach oraz firma FamilyDay. W organizacji imprezy wspomogli nas Gmina Cewice oraz Gminne Centrum Kultury w Cewicach.

Jak zwykle najliczniej zjawili się na akcji członkowie Stowarzyszenia Lew Lębork. Ponadto pod koniec imprezy okazało się, że towarzystwo rowerzystów wzbogaciła zaprzyjaźniona z Lwem grupa "STR Szprycha". Dzięki obecności jeźdźców konnych, każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił w jeździe - szczególnie chętnie korzystali z tego faktu najmłodsi. Piękna pogoda pozwoliła też na wypoczynek w kajakach, które użyczyła firma FamilyDay. Umożliwiło to uczestnikom imprezy  poznanie najdzikszych fragmentów Jeziora Brody. Dodatkową atrakcją był pokaz sokolnika - kolegi Łukasza Grzenkowskiego z Nadleśnictwa Lębork. Z pasją opowiadał on wszystkim obecnym o tajnikach sokolnictwa. Wspólny piknik był znakomita okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany uwag o naszych trasach pomiędzy turystami i nadleśnictwem. Po aktywnie spędzonym czasie uczestnicy akcji mogli się posilić przygotowaną przez OSP Redkowice grochówką.

Pomimo niejednoznacznych prognoz pogodowych akcja okazała się "strzałem w dziesiątkę". Wszystkie grupy podkreślały, że warto podtrzymać ideę i na stałe wpisać  w kalendarz akcję "PRECZ ŚMIEĆ".

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz za tak ścisłą współpracę w temacie turystyki na terenie Nadleśnictwa Cewice.