Wydawca treści Wydawca treści

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w komunikatach !!!

Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.  

Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.  
ASF docelowo powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi komunikatami