Wydawca treści Wydawca treści

INWAZJA OBCYCH

CZĘŚĆ PIERWSZA Z CYKLU "POŻEGNAĆ KLĘSKĘ"

Czeremcha amerykańska  (Prunus serotina) - bo o niej mowa, to bardzo inwazyjny krzew, który po raz pierwszy introdukowany został do Europy już w XVII wieku. Wprowadzana była do lasów w celu zapewnienia dodatkowej bazy żerowej dla ptaków i zwierząt. Roślina ta może być również wykorzystywana w celach leczniczych a jej owoce są jadalne - mogą posłużyć do produkcji dżemów bądź nalewek. 

Na tym niestety kończą się cechy, które u tej rośliny uznać możemy za pozytywne. Szczególnie w obliczu klęski przekonaliśmy się, jak bardzo ekspansywna jest to roślina. Momentalnie wypełniła wolne przestrzenie. Rozwijają się i rosną te rośliny, które mają dostęp do światła, robiąc to w zastraszającym tempie - nawet do 1 m wysokości w ciągu roku !!

Stając w obliczu nowego wyzwania, poczyniliśmy dodatkowe kroki w celu skutecznego jej zwalczenia. Powierzchnie poklęskowe, gdzie zostało stwierdzone jej występowanie pozbawione zostały biomasy leśnej (część druga cyklu), następnie zostały rozdrobnione. Rozważamy także możliwość podjęcia walki chemicznej, w celu skutecznej pomocy planowanym na jesień i wiosnę przyszłego roku nasadzeniom drzew leśnych. Do odnowień zaplanowano również w większej skali gatunki drzew, które w przyszłości stworzyć powinny skuteczne ocienienie - mordercze dla tej rośliny.

Temat zwalczania czeremchy na terenach poklęskowych stał się jednym z punktów szkolenia dla pracowników Nadleśnictwa Cewice, którzy oglądali powierzchnie po częściowym wykonaniu zabiegów w Leśnictwie Cewice.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!