Wydawca treści Wydawca treści

Pierwsze szacunki po gwałtownych wiatrach

Cały czas intensywnie pracujemy, aby wszystko powróciło do normalności

53 tys m3 - na tyle obecnie szacujemy szkody w naszych drzewostanach. Jest to ponad dwieście stosów znajdujących się jednym z obrazków powyżej !!! Gdybyśmy ułożyli je w jednym w ciągu, dałby on nam odległość z Lęborka do Cewic (ok. 16 km)

W ciągu roku w sposób zaplanowany, pozyskujemy ok. 63 tys m3. Drzewa przeznaczone do wycięcia znajdują się w miejscach, gdzie występują w zbyt dużym zagęszczeniu, bądź osiągnęły już odpowiedni wiek. Zostają one wcześniej wyznaczone przez naszych leśniczych i podleśniczych, ujęte w planach pozyskania.

Na pozycjach, gdzie drzewostan został usunięty w całości, najpóźniej w okresie 5-ciu lat zostaje on posadzony od nowa. Gatunki do sadzenia planowane są zgodnie z możliwościami, jakie daje w tym miejscu siedlisko (gleba).

Nagle jednak przychodzi taki dzień, a właściwie noc z 11/12 sierpnia 2017 roku. Wszystkie plany idą w łeb. Musimy usunąć uszkodzone drzewa, uprzątnąć pozycje i.... posadzić nowy las. Sytuacja nie jest prosta, ale wiemy jak to zrobić - gdyż naszą pasją jest troska o przyrodę, jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie i bardzo zależy nam, aby we wszystkich tych miejscach znowu zaszumiał las !!!