Wydawca treści Wydawca treści

Termomodernizacja w Nadleśnictwie Cewice

Inwestycja w ramach projektu "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

  • Cel przebudowy

Zakres opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego leśniczówki Cewice (dz. nr 183/1-L obręb Cewice) położonego w Cewicach ul. W.Wasilewskiej 8. Planowane roboty termomodernizacyjne budynku mają na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zmianie urzędowej nazw ulic w Cewicach obowiązuje ul. Wichrowa 34

 

  • Stan przed przebudową

Na działce znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny. Był to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Do budynku doprowadzona woda, energia elektryczna. Obiekt utrzymany w należytym stanie technicznym i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Poza w/w budynkiem na działce znajduje się budynek gospodarczy.

 

  • Stan projektowany

Na działce nr 183/1-L obręb Cewice, planuje się docieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych nadziemia, wymianę stolarki otworowej zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem. W wyniku powyższych robót konieczne będzie przeprowadzenie remontu ścian i  podłóg w całym budynku. Dodatkowo zaplanowano z własnych środków przebudowę pomieszczeń służbowych kancelarii i korytarza z wyodrębnieniem pomieszczenia socjalnego WC.

Planowane roboty nie naruszą istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki.

 

  • Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót na podstawie audytu energetycznego wynosił 107 746 zł, bez udziału środków własnych inwestora.

Przewidywany czas zwrotu nakładów SPBT wynosił 19,9 lat, planowana oszczędność zapotrzebowania ciepła wynosiła 71 %.

Ostatecznie kwalifikowane koszty termomodernizacji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniosły 96 739,36 zł. Całkowity koszt inwestycji łącznie z dokumentacją techniczną wyniósł 164 746,44 zł .

  • Efekt końcowy

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki energetycznej w/w budynku po zakończeniu przebudowy osiągnięto zakładane parametry termomodernizacji,  a nawet je przekroczono. Planowano zmniejszenie zużycia energii końcowej o 250,9 GJ/rok co stanowiło 71,1%, natomiast osiągnięto zmniejszenie energii końcowej w  wyniku termomodernizacji o 284,41 GJ/rok co stanowi 80,59%. Wpływ na to miało dodatkowe docieplenie dachu finansowane z własnych środków.