Wydawca treści Wydawca treści

AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY (AED) W CEWICACH

Dla podniesienia wspólnego bezpieczeństwa Wójt Gminy Cewice zakupił Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

 

Urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Od dnia 09.05.2018 r. urządzenie jest już ogólnodostępne na zewnątrz budynku przy ul. W. Witosa 16 (przy głównym wejściu do urzędu). Do tej pory znajdowało się wewnątrz, na parterze.

AED- Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii).

Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia.

AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.

Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca. Nowoczesne defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe ułatwiające ratownikom utrzymanie odpowiedniego tempa ucisków klatki piersiowej, które według standardów wynoszą 100 uciśnięć na minutę.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku w trakcie interwencji, poza użyciem defibrylatora, niezbędne jest wezwanie pomocy – numer 999 lub 112.

Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach zostali już przeszkoleni z obsługi defibrylatora, szkolenia przypominające odbywają się raz w roku. Na terenie Powiatu Lęborskiego oprócz urządzenia w Cewicach, ogólnodostępne AED znajdują się  jeszcze w Wicku przy wejściu do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w Łebie  przy automacie informacji turystycznej – Skwer Rybaka.