Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Ograniczono zakaz wstępu do lasu

Czas pierwszego szoku już minął. Od pierwszych chwil po klęsce bardzo intensywnie pracujemy, aby przywrócić życie w lesie do normalności. Wszystkie główne drogi, w tym drogi przeciwpożarowe są już przejezdne. Współpraca ze służbami energetycznymi przy udrażnianiu i zabezpieczaniu linii energetycznych praktycznie już się kończy 🌪🌪🌪

Dzięki morderczej pracy pilarzy oraz wkroczeniu do akcji specjalistycznego sprzętu,
po uprzątnięciu dróg, usunięciu drzew zawieszonych i złamanych gałęzi, udało nam się ograniczyć obszar objęty zakazem wstępu. Z dniem dzisiejszym Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice wydał nową decyzję, utrzymując wspomniany zakaz na terenie:

1. Leśnictw: Bukowina, Cewice, Rokitki – w całości,
2. Leśnictwa Okalice: w oddziale 24 – na drodze dojazdowej do Szkółki Leśnej Okalice,
3. Leśnictwa Maszewo w oddziałach 74, 110, 111, 123, 124, 137 – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 od miejscowości Cewice w kierunku Osowo Lęborskie po lewej stronie,
4. Leśnictwa Jeziernik – w oddziałach 139, 165 – przy wsi Cewice,
5. Leśnictwa Kozin – w oddziałach 153-156, 171-174, 186-189, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 od miejscowości Cewice w kierunku Oskowa po obu stronach.

Rozpoczynamy prace przy uprzątaniu wnętrza lasu, w każdym miejscu starając się zachować to, co nie uległo zniszczeniu i nie będzie stwarzać zagrożenia, również dla WAS !!!

Załączamy mapkę przedstawiającą obszar objęty zakazem wstępu do lasu.