Asset Publisher Asset Publisher

Zniesienie zakazu wstępu do lasu

Zgodnie z Decyzją nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 08.05.2018 r. odwołuję się zakaz wstepu do lasów Nadleśnictwa Cewice.

 

 

Zakaz ogłoszony został po klęsce nawałnicy z sierpnia 2017 roku. 

 

Można uznać, że prace nad usunięciem skutków klęski zostały zakończone oraz przywrócone zostało bezpieczeństwo korzystania z lasów. Niemniej jednak prosimy o zachowanie dużej ostrożności w związku z tym, że drzewa pod wpływem działania wiatru niejednokrotnie utraciły stabilność, czego skutkiem jest dalsze przewracanie się i łamanie.