Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Cewice położone jest w I – szej Krainie Przyrodniczo Leśnej w mezoregionach Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego oraz Pojezierza Drawsko-Bytowskiego. Obszar Nadleśnictwa uformowany został w okresie ostatniego zlodowacenia Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona, a bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu są piękne, czyste jeziora: Kamienieckie, Potęgowskie, Kozin, Brody oraz wiele innych mniejszych przeuroczo położonych wśród leśnych ostępów.

Lasy regionu

Lesistość RDLP w Gdańsku wynosi około 30%. Potencjalna roślinność naturalna to przede wszystkim obszary buczyn, kwaśnych dąbrów, subatlantyckich grądów oraz borów sosnowych i zbiorowisk nadmorskich.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.