Aktualności

Zapraszamy do udziału w akcji

KOMUNIKATY

Program w zakresie ochrony siedlisk Natura 2000 odbędzie się w latach 2015-2018, w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Cewice pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.