Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka Edukacyjna przy Szkole im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim

Ścieżka utworzona i oddana do użytku w 2015 roku.

Uroczystego otwarcia ścieżki w dniu 13.10.2015 r. dokonali: Wójt Gminy Cewice - Jerzy Pernal, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim - Iwona Radomska oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Cewice: Zastępca Nadleśniczego - Wiesław Keller oraz Leśniczy Leśnictwa Maszewo - Piotr Mądrzak

Ścieżka powstała z inicjatywy miejscowego leśniczego, który wraz z swoimi współpracownikami - Bogdanem Sójką oraz Jakubem Płotką aktywnie włączyli się w opracowanie i przygotowanie trasy edukacyjnej. 

Tematem przewodnim ścieżki edukacyjnej stali się mieszkańcy lasu. Na samym wstępie zapoznani zostajemy z zasadami zachowania w lesie. Przechodząc przez kolejne etapy trasy poznajemy rodziny ssaków leśnych, dowiadując się również, które z tych ssaków są chronione w naszych lasach. Następnie przybliżone zostają nam najczęściej spotykane ptaki oraz owady leśne. Dzięki pomysłowości p. Bogdana Sójki możemy zapoznać się z rosnącymi w okolicy gatunkami drzew i krzewów leśnych. W związku z dużym zaangażowaniem i wkładem własnym pracowników N-ctwa Cewice koszty powstania ścieżki udało się ograniczyć do minimum !!

Zlokalizowanie ścieżki w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie nie było dziełem przypadku. Zwieńczeniem ścieżki jest paśnik, który został oddany pod opiekę tutejszej szkoły. Pod przewodnictwem nauczycieli oraz miejscowych leśników młodzi pasjonaci przyrody będą mogli wspierać zwierzęta leśne w okresie zimowym. Trasa jest krótka, zapewnia jednak dość szeroką gamę możliwości w edukacji leśnej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowo otwartej ścieżki również inne Szkoły.

 

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami:

Leśniczy Leśnictwa Maszewo - Piotr Mądrzak: (59) 8 612 278

Specjalista ds. Urządzania Lasu, Stanu Posiadania i Edukacji  - Adam Dominiecki: 728 967 158

 

UWAGA: NADLEŚNICTWO CEWICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKTY EDUKACYJNE NADLEŚNICTWA